Про факультет Вступ на ФПМ Навчання Деканат Інформаційний розділ
укр eng    
Пошук Довідка
 
Вступ на ФПМ
Прийом на перший курс
    На 1 курс факультету прикладної математики приймаються: громадяни України; іноземні громадяни...
Детальніше...  

Магістратура
    До магістратури на ФПМ на конкурсній основі приймаються студенти, які мають диплом бакалавра за відповідним напрямом підготовки та високий середній бал успішності за 1-4 курс...
Детальніше...  

Вступ до аспірантури
    Запрошуємо на навчання у аспірантурі КПІ ім. Ігоря Сікорського на ФПМ за програмою підготовки PhD...
Детальніше...  

Заочне навчання
    На ФПМ навчання без відриву від виробництва (заочне навчання) провадиться за такими напрямами та спеціальностями...
Детальніше...  

Навчання за контрактом
    На навчання за контрактом на факультет прикладної математики зараховуються студенти на конкурсній основі...
Детальніше...  

Підготовчі курси
    З 1990 року на факультеті прикладної математики працюють підготовчі курси (філія факультету доуніверситетської підготовки КПІ ім. Ігоря Сікорського) для учнів 10, 11 класів шкіл...
Детальніше...  

Друга вища освіта
    Особи, які мають вищу освіту та бажають отримати додаткову кваліфікацію, можуть здобути другу вищу освіту на ФПМ...
Детальніше...  

Дистанційне навчання
    На факультеті прикладної математики використовуються елементи дистанційного навчання для інформаційно-методичної підтримки заочної форми начання...
Детальніше...  

Графік роботи відбіркової комісії
    Відбіркова комісія факультету працює з червня по серпень включно за таким графіком...
Детальніше...  

Як нас знайти
    Адреса факультету: 03056, м. Київ, пр-т Перемоги, 37, корп. №14 (каф. ПМА, каф. ПЗКС), корп. №15 (каф. СПіСКС, каф. ПЗКС)...
Детальніше...  

 

ПРИЙОМ НА ФПМ ЗА ПРОГРАМАМИ
ПІДГОТОВКИ МАГІСТРА
 1. Прийом на навчання для здобуття ступеня магістра здійснюється за такими спеціальностями та освітніми програмами:
  • Спеціальність ПРИКЛАДНА МАТЕМАТИКА
   • Освітня програма “Наука про дані та математичне моделювання”
  • Спеціальність КОМП’ЮТЕРНА ІНЖЕНЕРІЯ
   • Освітня програма “Системне програмування та спеціалізовані комп’ютерні системи”
  • Спеціальність ІНЖЕНЕРІЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
   • Освітня програма “Інженерія програмного забезпечення комп’ютерних та інформаційно-пошукових систем”
 2. План прийому за держзамовленням (денна форма навчання) визначається Міністерством освіти і науки України.

Розгорнути / Згорнути


Інформаційне повідомлення про прийом на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністями 121 Інженерія програмного забезпечення та 123 Комп’ютерна інженерія на факультет прикладної математики у 2019 році

 1. Дане повідомлення розроблене на основі ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРИЙОМ НА НАВЧАННЯ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ МАГІСТРА; ТА ЗА ІНДИВІДУАЛЬНИМИ ПРОГРАМАМИ ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРА НА ОСНОВІ ЗДОБУТОГО ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ «МОЛОДШИЙ СПЕЦІАЛІСТ», затвердженого на засіданні Вченої Ради КПІ ім. Ігоря Сікорського, протокол № 1 від «21» січня 2019 року
  (https://pk.kpi.ua/wp-content/uploads/2019/02/rules5-2019.pdf).
 2. Прийом на навчання для здобуття ступеня магістра здійснюється на конкурсній основі на підставі здобутого ступеня бакалавра, магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста. Підготовка магістрів здійснюється за такими програмами:
  • Освітньо-професійна програма підготовки магістра (1 рік 4 місяці);
  • Освітньо-наукова програма підготовки магістра (1 рік 9 місяців).
  Форми навчання – денна (Д) або заочна (З). Навчання відбувається за державним замовленням (бюджет) або за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб (контракт). Прийом на навчання провадиться на такі програми підготовки магістра (табл. 1):
 3. Таблиця 1. Програми підготовки магістра на ФПМ

  СПЕЦІАЛЬНІСТЬ,
  Освітня програма, спеціалізація
  Форма навчання Базова спеціальність бакалавра
  1 2 3

  121 ІНЖЕНЕРІЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

  Інженерія програмного забезпечення комп’ютерних та інформаційно-пошукових систем

  • Інженерія програмного забезпечення комп’ютерних та інформаційно-пошукових систем
  Д (бюджет, контракт) Інженерія програмного забезпечення

  123 КОМП’ЮТЕРНА ІНЖЕНЕРІЯ

  Системне програмування і спеціалізовані комп’ютерні системи

  • Комп’ютерні системи та компоненти
  • Системне програмування
  • Спеціалізовані комп’ютерні системи
  Д (бюджет, контракт), З (контракт) Комп’ютерна інженерія
 4. Допускається прийом на підготовку ступеня магістра на основі ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) бакалавра, спеціаліста або магістра, здобутого за іншою спеціальністю, за умови успішного складання додаткового вступного випробування.
 5. Вступники на спеціальності 121 Інженерія програмного забезпечення та 123 Комп’ютерна інженерія складають іспит з іноземної мови у формі зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО). Реєстрація для складання ЗНО провадиться з 13 травня до 3 червня (18 00 ) 2019 р.
 6. Заяви на навчання та документи від випускників ФПМ 2019 року приймаються деканатом з 10 липня до 23 липня 2019 р. Список документів, які подають випускники ФПМ 2019 року:
  • Заява
  • список наукових праць та документи (оригінали та копії), що підтверджують творчі фахові досягнення вступника (статті, тези доповідей, дипломи олімпіад, патенти тощо);
  • 4 фотокартки.
 7. Заяви на навчання та документи (список наведено нижче) від інших вступників приймаються відбірковою комісією ФПМ з 10 липня до 23 липня 2019 р. Список документів, які подають особи, що здобули ступінь (освітньо- кваліфікаційний рівень) бакалавра, спеціаліста або магістра в КПІ ім. Ігоря Сікорського в попередні роки або в іншому вищому навчальному закладі:
  • заява;
  • паспорт або інший документ, що засвідчує громадянство (оригінал та копія);
  • ідентифікаційний код (оригінал та копія);
  • диплом бакалавра (спеціаліста, магістра) з додатком (оригінал та копія);
  • список наукових праць та документи (оригінали та копії), що підтверджують творчі фахові досягнення вступника (статті, тези доповідей, дипломи олімпіад, патенти тощо);
  • військовий документ (для хлопців; оригінал та копія);
  • 4 фотокартки.
 8. Вступники складають такі вступні іспити за письмовою формою:
  • додаткове вступне випробування – лише для вступників, які здобули ступінь(освітньо-кваліфікаційний рівень) бакалавра, спеціаліста або магістра за іншою спеціальністю;
  • іспит з фаху;
  • іспит з іноземної мови (для випускників ФПМ – з англійської мови).
 9. Вступні іспити проводяться проводяться в такі терміни відповідно до розкладу:
  • додаткове вступне випробування – 31 травня та 25 липня 2019 року;
  • ЗНО з іноземної мови – 2 липня 2019 року;
  • іспит з фаху – 26 липня 2019 року.
 10. Зарахування здійснюється на основі інтегрального рейтингу (RI) вступника:

  RI = А + Т + 2Ф + І,

  де А – середній бал академічної успішності за 1-4 курси (з урахуванням оцінки захисту бакалаврської дипломної роботи / проекту), обчислений з точністю до сотих з використанням шкали: А (95-100) – 5.0 балів, В (85-94) – 4.5 бали, С (75-84) – 4.0 бали, D (65-74) – 3.5 бали, E (60-64) – 3.0 бали;
  Т – бали, що враховують творчі фахові досягнення вступника (з точністю до сотих);
  Ф – оцінка з фахового випробування (позитивними оцінками є «5.0», «4.5», «4.0», «3.5», «3.0»; результати вступного випробування, яке було оцінено балами нижче, ніж E (60-64) – 3.0 бали, прирівнюються до 0 балів);
  І – оцінка з іноземної мови (позитивними оцінками є «5.0», «4.5», «4.0», «3.5», «3.0»; результати вступного випробування, яке було оцінено балами нижче, ніж E (60-64) – 3.0 бали, прирівнюються до 0 балів).

 11. У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний рівень) його середній бал вважається таким, що відповідає мінімальному можливому значенню.
 12. Бали, що враховують творчі фахові досягнення вступника (Т), обчислюються за формулою:

  j k r j m jk

  де j = 1, 2, 3 – рівні наукових праць (досягнень) (табл. 2):

  1. університетський рівень;
  2. міністерський, міжуніверситетський рівень;
  3. міжнародний рівень;

  r j ваговий коефіцієнт наукових праць (досягнення) j-го рівня;

  k – кількість наукових праць (досягнень) j-го рівня;

  m jk кількість авторів k-ої наукової праці (досягнення) j-го рівня.

  Величина Т обчислюється атестаційною комісією на підставі відповідних документів, які вступник додає до заяви (копії статей, патентів, дипломів, грамот, сертифікатів, доповідей, тез доповідей на конференціях тощо). Враховуються лише друковані праці. Творчі досягнення враховуються лише у випадку, якщо їх тематика відповідає спеціальності, на яку проводиться набір (відповідність визначається атестаційною комісією)

  Максимальна кількість балів творчих досягнень, що враховується під час визначення інтегрального рейтингу вступника, дорівнює 5.

Таблиця 2. Оцінювання творчих фахових досягнень вступника

Результати творчої роботи вступника Рівень наукового досягнення та його ваговий коефіцієнт
Стаття в університетській збірці наукових праць, публікація доповіді у збірці праць конференції, призове місце на конкурсі наукових робіт студентів університету (факультету), розроблення інноваційного проекту («Інкубатор інноваційних ідей»), прийняття до розгляду заявки на охоронний документ України на об’єкт інтелектуальної власності. І рівень (j = 1), університетський,
r 1 = 0,5
Стаття у всеукраїнському науковому журналі, публікація доповіді у збірці праць всеукраїнської конференції, участь у всеукраїнській виставці з експонатом, призове місце у всеукраїнській олімпіаді з фаху, отримання охоронного документа України на об’єкт інтелектуальної власності або заявка на закордонне патентування, диплом призеру другого туру Фестивалю «Future of Ukraine 2019». ІІ рівень (j = 2),
міністерський,
міжуніверситетський,
r 2 = 1
Стаття (доповідь) у міжнародних журналах і збірках наукових праць, участь у міжнародних виставках, конкурсах і олімпіадах з фаху або призове місце на всеукраїнському рівні цих заходів, отримання закордонного патенту, диплом переможця Фестивалю «Future of Ukraine 2019». ІІІ рівень (j = 3), міжнародний,
r 3 = 2
Максимальна кількість балів творчих досягнень, що враховується під час визначення інтегрального рейтингу вступника, дорівнює 3.
 1. Додаткове вступне випробування (для вступників на основі ОКР бакалавра (спеціаліста, магістра), здобутого за іншою спеціальністю) оцінюється за 100-бальною шкалою та зводиться до шкали «Зараховано» (100-60 балів), «Незараховано» (59-0 балів). Особи, знання яких на додатковому вступному випробуванні було оцінено як «Незараховано», до участі в наступних вступних випробуваннях та конкурсному відборі не допускаються. Програми додаткових вступних випробувань розміщені на web-порталі ФПМ: http://www.fpm.kpi.ua/faculty/entry/magistracy_entry.do.
 2. Іспит з фаху (комплексне фахове випробування) передбачає контроль знань з трьох дисциплін:

  для осіб, що вступають на освітню програму «Системне програмування і спеціалізовані комп’ютерні системи» спеціальності «КОМП’ЮТЕРНА ІНЖЕНЕРІЯ» (спеціалізації системи та компоненти», «Системне програмування», «Спеціалізовані комп’ютерні системи» ):

  1. «Системне програмування»,
  2. «Комп’ютерні мережі»,
  3. «Прикладна теорія цифрових автоматів»;

  для осіб, що вступають на освітню програму «Інженерія програмного забезпечення комп’ютерних та інформаційно-пошукових систем» спеціальності «ІНЖЕНЕРІЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ» (спеціалізація «Програмне забезпечення комп’ютерних та інформаційно-пошукових систем»):

  1. «Об’єктно-орієнтоване програмування»,
  2. «Чисельні методи»,
  3. «Вища математика» («Математичний аналіз», «Лінійна алгебра і аналітична геометрія»).

  Програми комплексних фахових випробувань розміщені на web-порталі ФПМ: Білет містить три питання.

 1. Результати вступних іспитів оголошуються не пізніше наступного дня після проведення іспиту.
 2. Якщо вступник на випробуванні з фаху або іноземної мови отримав оцінку «незадовільно» чи не з’явився на іспит без поважної причини, то вважається, що він не склав відповідне вступне випробування, і до подальшої участі в конкурсі не допускається.
 3. Перескладання вступного випробування з метою підвищення оцінки не дозволяється.
 4. Вступник може подати апеляцію щодо результату відповідного вступного випробування лише в день оголошення результатів вступного випробування.
 5. Рейтингові списки вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення оголошуються 5 серпня 2019 року.
 6. Закінчення терміну подання оригіналів документів вступниками, рекомендованими до зарахування на місця державного замовлення – не пізніше 18 години 10 серпня 2019 року.
 7. Зарахування на навчання за підсумками конкурсного відбору провадиться до 11 серпня 2019 року (за державним замовленням) та до 15 серпня 2019 року (за рахунок коштів фізичних / юридичних осіб).
 8. На держбюджетні місця зараховуються перші П вступників, розташовані у списку відповідної програми навчання за спаданням величини інтегрального рейтингу RI, де П – план державного замовлення з відповідної програми.
 9. Вступники, які в рейтинговому списку відповідної програми посіли місця після номера П, можуть бути зараховані на навчання на контрактній основі (за рахунок коштів фізичних / юридичних осіб).

Нагору


Розгорнути / Згорнути


Інформаційне повідомлення про прийом на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 113 Прикладна математика на факультет прикладної математики у 2019 році

 1. Дане повідомлення розроблене на основі ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРИЙОМ НА НАВЧАННЯ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ МАГІСТРА; ТА ЗА ІНДИВІДУАЛЬНИМИ ПРОГРАМАМИ ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРА НА ОСНОВІ ЗДОБУТОГО ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ «МОЛОДШИЙ СПЕЦІАЛІСТ», затвердженого на засіданні Вченої Ради КПІ ім. Ігоря Сікорського, протокол № 1 від «21» січня 2019 року
  (https://pk.kpi.ua/wp-content/uploads/2019/02/rules5-2019.pdf).
 2. Прийом на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 113 ПРИКЛАДНА МАТЕМАТИКА (освітня програма «Наука про дані та математичне моделювання») здійснюється на конкурсній основі на підставі здобутого ступеня бакалавра, магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста (особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста або ступінь магістра за державним або регіональним замовленням, можуть здобувати ступінь магістра за спеціальністю 113 лише за кошти фізичних та юридичних осіб). Підготовка магістрів здійснюється за такими програмами:
  • Освітньо-професійна програма підготовки магістра (1 рік 4 місяці);
  • Освітньо-наукова програма підготовки магістра (1 рік 9 місяців).
  Навчання відбувається за державним замовленням (бюджет) або за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб (контракт). Форми навчання – денна (бюджет, контракт) або без відриву від виробництва (контракт). Базова спеціальність бакалаврської підготовки – Прикладна математика.
 3. Допускається прийом на підготовку ступеня магістра на основі ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) бакалавра, спеціаліста або магістра, здобутого за іншою спеціальністю, за умови успішного складання додаткового вступного випробування.
 4. Заяви на навчання та документи від випускників ФПМ 2019 року приймаються деканатом з 1 липня до 2 серпня 2019 р. Список документів, які подають випускники ФПМ 2019 року:
  • Заява
  • список наукових праць та документи (оригінали та копії), що підтверджують творчі фахові досягнення вступника (статті, тези доповідей, дипломи олімпіад, патенти тощо);
  • 4 фотокартки.
 5. Заяви на навчання та документи (список наведено нижче) від інших вступників приймаються відбірковою комісією ФПМ з 1 липня до 2 серпня 2019 р. Список документів, які подають особи, що здобули ступінь (освітньо- кваліфікаційний рівень) бакалавра, спеціаліста або магістра в КПІ ім. Ігоря Сікорського в попередні роки або в іншому вищому навчальному закладі:
  • заява;
  • паспорт або інший документ, що засвідчує громадянство (оригінал та копія);
  • ідентифікаційний код (оригінал та копія);
  • диплом бакалавра (спеціаліста, магістра) з додатком (оригінал та копія);
  • список наукових праць та документи (оригінали та копії), що підтверджують творчі фахові досягнення вступника (статті, тези доповідей, дипломи олімпіад, патенти тощо);
  • військовий документ (для хлопців; оригінал та копія);
  • 4 фотокартки.
 6. Вступники складають такі вступні іспити за письмовою формою:
  • додаткове вступне випробування – лише для вступників, які здобули ступінь(освітньо-кваліфікаційний рівень) бакалавра, спеціаліста або магістра за іншою спеціальністю;
  • іспит з фаху;
  • іспит з іноземної мови (для випускників ФПМ – з англійської мови).
 7. Вступні іспити проводяться відповідно до розкладу з 5 липня до 9 липня 2019 року та з 5 серпня до 9 серпня 2019 року.
 8. Зарахування здійснюється на основі інтегрального рейтингу (RI) вступника:

  RI = А + Т + 2Ф + І,

  де А – середній бал академічної успішності за 1-4 курси (з урахуванням оцінки захисту бакалаврської дипломної роботи / проекту), обчислений з точністю до сотих з використанням шкали: А (95-100) – 5.0 балів, В (85-94) – 4.5 бали, С (75-84) – 4.0 бали, D (65-74) – 3.5 бали, E (60-64) – 3.0 бали;
  Т – бали, що враховують творчі фахові досягнення вступника (з точністю до сотих);
  Ф – оцінка з фахового випробування (позитивними оцінками є «5.0», «4.5», «4.0», «3.5», «3.0»; результати вступного випробування, яке було оцінено балами нижче, ніж E (60-64) – 3.0 бали, прирівнюються до 0 балів);
  І – оцінка з іноземної мови (позитивними оцінками є «5.0», «4.5», «4.0», «3.5», «3.0»; результати вступного випробування, яке було оцінено балами нижче, ніж E (60-64) – 3.0 бали, прирівнюються до 0 балів).

 9. У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний рівень) його середній бал вважається таким, що відповідає мінімальному можливому значенню.
 10. Бали, що враховують творчі фахові досягнення вступника (Т), обчислюються за формулою:

  j k r j m jk

  де j = 1, 2, 3 – рівні наукових праць (досягнень) (табл. 2):

  1. університетський рівень;
  2. міністерський, міжуніверситетський рівень;
  3. міжнародний рівень;

  r j ваговий коефіцієнт наукових праць (досягнення) j-го рівня;

  k – кількість наукових праць (досягнень) j-го рівня;

  m jk кількість авторів k-ої наукової праці (досягнення) j-го рівня.

  Величина Т обчислюється атестаційною комісією на підставі відповідних документів, які вступник додає до заяви (копії статей, патентів, дипломів, грамот, сертифікатів, доповідей, тез доповідей на конференціях тощо). Враховуються лише друковані праці. Творчі досягнення враховуються лише у випадку, якщо їх тематика відповідає спеціальності, на яку проводиться набір (відповідність визначається атестаційною комісією)

Таблиця 2. Оцінювання творчих фахових досягнень вступника

Результати творчої роботи вступника Рівень наукового досягнення та його ваговий коефіцієнт
Стаття в університетській збірці наукових праць, публікація доповіді у збірці праць конференції, призове місце на конкурсі наукових робіт студентів університету (факультету), розроблення інноваційного проекту («Інкубатор інноваційних ідей»), прийняття до розгляду заявки на охоронний документ України на об’єкт інтелектуальної власності. І рівень (j = 1), університетський,
r 1 = 0,5
Стаття у всеукраїнському науковому журналі, публікація доповіді у збірці праць всеукраїнської конференції, участь у всеукраїнській виставці з експонатом, призове місце у всеукраїнській олімпіаді з фаху, отримання охоронного документа України на об’єкт інтелектуальної власності або заявка на закордонне патентування, диплом призеру другого туру Фестивалю «Future of Ukraine 2019». ІІ рівень (j = 2),
міністерський,
міжуніверситетський,
r 2 = 1
Стаття (доповідь) у міжнародних журналах і збірках наукових праць, участь у міжнародних виставках, конкурсах і олімпіадах з фаху або призове місце на всеукраїнському рівні цих заходів, отримання закордонного патенту, диплом переможця Фестивалю «Future of Ukraine 2019». ІІІ рівень (j = 3), міжнародний,
r 3 = 2
Максимальна кількість балів творчих досягнень, що враховується під час визначення інтегрального рейтингу вступника, дорівнює 3.
 1. Додаткове вступне випробування (для вступників на основі ОКР бакалавра (спеціаліста, магістра), здобутого за іншою спеціальністю) оцінюється за 100-бальною шкалою та зводиться до шкали «Зараховано» (100-60 балів), «Незараховано» (59-0 балів). Особи, знання яких на додатковому вступному випробуванні було оцінено як «Незараховано», до участі в наступних вступних випробуваннях та конкурсному відборі не допускаються. Програми додаткових вступних випробувань розміщені на web-порталі ФПМ: http://www.fpm.kpi.ua/faculty/entry/magistracy_entry.do.
 2. Іспит з фаху (комплексне фахове випробування) для осіб, що вступають на освітню програму «Наука про дані та математичне моделювання» спеціальності «Прикладна математика»
  (спеціалізація «Наука про дані та математичне моделювання») передбачає контроль знань з трьох дисциплін:
  1. «Аналіз даних»,
  2. «Диференціальні рівняння»,
  3. «Дискретна математика», «Математична логіка та теорія алгоритмів»

  Програми комплексних фахових випробувань розміщені на web-порталі ФПМ: Білет містить три питання. Відповідь на кожне питання білета оцінюється окремо: перше питання – за 40-бальною шкалою, друге та третє питання – за 30-бальною шкалою. Бали підсумовуються (максимальна можлива кількість балів – 100) і їх сума зводиться до шкали «5.0», «4.5», «4.0», «3.5», «3.0» відповідно до табл. 3.

Таблиця 3. Шкала перерахунку набраних балів з фаху

Результати творчої роботи вступника Оцінка, Ф
95 – 100 «5.0»
85 – 94 «4.5»
75 – 84 «4.0»
65 – 74 «3.5»
60 – 64 «3.0»
59 – 0 «незадовільно»
 1. Результати вступних іспитів оголошуються не пізніше наступного дня після проведення іспиту.
 2. Якщо вступник на випробуванні з фаху або іноземної мови отримав оцінку «незадовільно» чи не з’явився на іспит без поважної причини, то вважається, що він не склав відповідне вступне випробування, і до подальшої участі в конкурсі не допускається.
 3. Перескладання вступного випробування з метою підвищення оцінки не дозволяється.
 4. Вступник може подати апеляцію щодо результату відповідного вступного випробування лише в день оголошення результатів вступного випробування.
 5. Рейтингові списки вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення оголошуються 11 серпня 2019 року.
 6. Зарахування на навчання за підсумками конкурсного відбору провадиться до 15 серпня 2019 року (за державним замовленням) та до 17 серпня 2019 року (за рахунок коштів фізичних / юридичних осіб).
 7. На держбюджетні місця зараховуються перші П вступників, розташовані у списку відповідної програми навчання за спаданням величини інтегрального рейтингу RI, де П – план державного замовлення з відповідної програми.
 8. Вступники, які в рейтинговому списку відповідної програми посіли місця після номера П, можуть бути зараховані на навчання на контрактній основі (за рахунок коштів фізичних / юридичних осіб).

Нагору


Розгорнути / Згорнути


ГРАФІК ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ
НА 5-Й КУРС ФПМ У 2019 РОЦІ ЗА СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ
121 ІНЖЕНЕРІЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА 123 КОМПЮТЕРНА ІНЖЕНЕРІЯ


 

13.05 – 03.06.2019 Реєстрація вступників для складання ЗНО з іноземної мови
30.05.2019 Консультація з додаткового вступного випробування
31.05.2019* Додаткове вступне випробування
02.07.2019 Вступне випробування з іноземної мови (ЗНО)
10.07 – 23.07.2019 Прийом заяв та документів
24.07.2019 Консультація з фаху та з додаткового вступного випробування
25.07.2019* Додаткове вступне випробування
26.07.2019 Вступне випробування з фаху
05.08.2019 Рейтинговий список вступників з рекомендацією до зарахування
до 10.08.2019 Надання оригіналів документів вступниками, рекомендованими до зарахування на держбюджет
11.08.2019 Зарахування на держбюджет
до 14.08.2019 Надання оригіналів документів вступниками, рекомендованими до зарахування за контрактом
15.08.2019 Зарахування за контрактом

* − для вступників, які здобули попередній рівень освіти за іншою спеціальністю

Нагору


Розгорнути / Згорнути


ГРАФІК ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ
НА 5-Й КУРС ФПМ У 2019 РОЦІ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 113 ПРИКЛАДНА МАТЕМАТИКА


 

01.07 – 02.08.2019 Прийом заяв та документів
03.07.2019 Консультація з фаху та додаткового вступного випробування
Консультація з іноземної мови
05.07.2019 Додаткове вступне випробування
06.07.2019 Вступне випробування з фаху
08.07.2019 Вступне випробування з іноземної мови
05.08.2019 Консультація з фаху та з додаткового вступного випробування
06.08.2019* Додаткове вступне випробування
07.08.2019 Вступне випробування з фаху
08 − 09.08.2019 Вступне випробування з іноземної мови
11.08.2019 Рейтинговий список вступників з рекомендацією до зарахування
до 14.08.2019 Надання оригіналів документів вступниками, рекомендованими до зарахування на держбюджет
15.08.2019 Зарахування на держбюджет
до 16.08.2019 Надання оригіналів документів вступниками, рекомендованими до зарахування за контрактом
17.08.2019 Зарахування за контрактом

* − для вступників, які здобули попередній рівень освіти за іншою спеціальністю

Нагору


            ОФІЦІЙНІ ДОКУМЕНТИ приймальної комісії.


           ПРОГРАМА комплексного фахового випробування для вступу на освітньо-професійну програму підготовки магістра спеціальності 113 Прикладна математика по спеціалізації «Наука про дані та математичне моделювання» знаходиться за цим посиланням.           ПРОГРАМА додаткового випробування для вступу на освітньо-професійну програму підготовки магістра спеціальності 113 Прикладна математика по спеціалізації «Наука про дані та математичне моделювання» знаходиться за цим посиланням.           ПРОГРАМА комплексного фахового випробування для вступу на освітньо-професійну програму підготовки магістра спеціальності 123 – Комп’ютерна інженерія за спеціалізаціями «Комп’ютерні системи та компоненти», «Системне програмування», «Спеціалізовані комп’ютерні системи» знаходиться за цим посиланням.           ПРОГРАМА додаткового випробування для вступу на освітньо-професійну програму підготовки магістра спеціальності 123 – Комп’ютерна інженерія за спеціалізаціями «Комп’ютерні системи та компоненти», «Системне програмування», «Спеціалізовані комп’ютерні системи» знаходиться за цим посиланням.           ПРОГРАМА комплексного фахового випробування для вступу на освітньо-професійну програму підготовки магістра спеціальності 121 Інженерія програмного забезпечення за спеціалізацією «Програмне забезпечення інформаційно-пошукових та комп’ютерних систем» знаходиться за цим посиланням.           ПРОГРАМА додаткового випробування для вступу на освітньо-професійну програму підготовки магістра спеціальності 121 Інженерія програмного забезпечення за спеціалізацією «Програмне забезпечення інформаційно-пошукових та комп’ютерних систем» знаходиться за цим посиланням.           ПРОГРАМА вступного випробування з іноземної мови професійного спрямування для вступу на освітні програми підготовки магістрів спеціальності 113 Прикладна математика знаходиться за цим посиланням. 
 
Зараз на сайті користувачів: 8, зареєстрованих: 0, гостей: 8. Команда порталу Статистика Карта сайту
Copyright © 2006 Факультет Прикладної Математики КПІ ім. Ігоря Сікорського