Про факультет Вступ на ФПМ Навчання Деканат Інформаційний розділ
укр eng    
Пошук Довідка
 
Вступ на ФПМ
Прийом на перший курс
    На 1 курс факультету прикладної математики приймаються: громадяни України; іноземні громадяни...
Детальніше...  

Магістратура
    До магістратури на ФПМ на конкурсній основі приймаються студенти, які мають диплом бакалавра за відповідним напрямом підготовки та високий середній бал успішності за 1-4 курс...
Детальніше...  

Вступ до аспірантури
    Запрошуємо на навчання у аспірантурі КПІ ім. Ігоря Сікорського на ФПМ за програмою підготовки PhD...
Детальніше...  

Заочне навчання
    На ФПМ навчання без відриву від виробництва (заочне навчання) провадиться за такими напрямами та спеціальностями...
Детальніше...  

Навчання за контрактом
    На навчання за контрактом на факультет прикладної математики зараховуються студенти на конкурсній основі...
Детальніше...  

Підготовчі курси
    З 1990 року на факультеті прикладної математики працюють підготовчі курси (філія факультету доуніверситетської підготовки КПІ ім. Ігоря Сікорського) для учнів 10, 11 класів шкіл...
Детальніше...  

Друга вища освіта
    Особи, які мають вищу освіту та бажають отримати додаткову кваліфікацію, можуть здобути другу вищу освіту на ФПМ...
Детальніше...  

Дистанційне навчання
    На факультеті прикладної математики використовуються елементи дистанційного навчання для інформаційно-методичної підтримки заочної форми начання...
Детальніше...  

Графік роботи відбіркової комісії
    Відбіркова комісія факультету працює з червня по серпень включно за таким графіком...
Детальніше...  

Як нас знайти
    Адреса факультету: 03056, м. Київ, пр-т Перемоги, 37, корп. №14 (каф. ПМА, каф. ПЗКС), корп. №15 (каф. СПіСКС, каф. ПЗКС)...
Детальніше...  

 

ПРИЙОМ НА ФПМ ЗА ПРОГРАМАМИ
ПІДГОТОВКИ МАГІСТРА

(iнформація про вступ до магістратури на офіційному сайті КПІ ім. Сікорського:

Посилання на офіційний сайтhttps://pk.kpi.ua)
Правила прийому та офіційні документи
Розклад вступних іспитів
  Прийом на навчання для здобуття ступеня магістра здійснюється за такими спеціальностями та освітньо-професійними або освітньо-науковими програмами:
  • Спеціальність ПРИКЛАДНА МАТЕМАТИКА 
   “Наука про дані та математичне моделювання”
   Математичні методи та комп’ютерні інформаційні технології інтелектуального аналізу даних (Data Mining), пошуку інформації та отримання знань на основі методів машинного навчання (Machine Learning) і обчислювального інтелекту (Computational Intelligence); розроблення математичних і програмних засобів обробки великих масивів даних (Big Data); математичне моделювання складних систем різної природи.
   ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ІСПИТУ

  • Спеціальність КОМП’ЮТЕРНА ІНЖЕНЕРІЯ
   • "Системне програмування та спеціалізовані комп’ютерні системи"
    Розроблення проблемно-орієнтованих операційних систем, драйверів та інших інтрокомп’ютерних програмнихзасобів, програмування автономних програмно-керованих пристроїв – контролерів, процесорів, комутаторів,багатопроцесорних систем тощо.Апаратне, програмне, апаратно-програмне та інше інструментальне забезпечення функціонування комп’ютерних систем і мереж в інформаційних технологіях різного призначення. Бортові і навігаційні комп’ютери, діагностичні, вбудовані, крипто-комп’ютерні та кіберфізичні системи, системи обробки сигналів та зображень тощо.
   • "Комп’ютерні системи та мережі"
    Вивчається програмування, супроводження та підтримку програмних систем різного призначення з адаптацією на різних апаратних платформах та ефективним поєднанням програмної та апаратної складової сучасних та перспективних комп’ютерних систем, в тому числі: технології програмування, парадигми та стилі програмування; алгоритми та їх реалізація для рішень типових завдань в різних проблемних областях і способи їх застосування; апаратно-програмні платформи, стандартні бібліотеки та інструментальні засоби підтримки систем програмування; технології побудови вбудованих систем та програмних засобів; методології і технології проектування і використання баз даних; сучасні компілятори, інструменти налагодження та оптимізації програмного коду тощо.
   ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ІСПИТУ

  • Спеціальність ІНЖЕНЕРІЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
   “Інженерія програмного забезпечення мультимедійних та інформаційно-пошукових систем”
   Прикладне програмне забезпечення комп’ютерних систем. Об’єктно-орієнтовані інженерні методи проектування та конструювання складних програмних систем. Програмне забезпечення систем інтелектуального пошуку інформації (Information Retrieval, Data Mining, Text Mining), програмні методи ефективного оброблення, зберігання та захисту даних великих обсягів (Big Data), в тому числі мультимедійних даних (Multimedia та Mulsemedia). ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ІСПИТУ

 1. План прийому за держзамовленням (денна форма навчання) визначається Міністерством освіти і науки України.

 2. Для вступу на спеціальності 113 Прикладна математика, 121 Інженерія програмного забезпечення, 123 Комп’ютерна інженерія за державним замовленням та за кошти фізичних та/або юридичних осіб потрібно скласти фахове вступне випробування.
  Мінімальний бал при вступі на бюджет 130, при вступі на контракт
  100.

  Цього року вступники, які планують здобувати ступінь магістра у КПІ ім. Ігоря Сікорського, мають обов’язково під час подання електронних заяв надати мотиваційний лист для вступу до університету. Мотиваційний лист – це викладена письмово у довільній формі інформація про зацікавленість у вступі до КПІ ім. Ігоря Сікорського та відповідні очікування, досягнення у навчанні та інших видах діяльності, власні сильні та слабкі сторони.

  Перелік документів для вступу можете переглянути за цим посиланням.

  Терміни навчання:

  • магістри ОПП 1,5 навчальні роки (1 рік і 4 місяці)

  • магістри ОНП 2 навчальні роки (1 рік і 9 місяців)

   

         Етапи вступної кампанії (магістратура)

Основна сесія єдиного вступного іспиту
23 червня -
21 липня
2023 року
Реєстрація на фахові іспити 1 липня -
16 липня
2023 року
Проведення співбесід замість ЄBI, фахових іспитів,
фахових іспитів замість ЄФВВ
17 липня -
28 липня
2023 року
Реєстрація заяв вступників для участі у конкурсному відборі
31 липня -
21 серпня 18:00
2023 року
Проведення фахових іспитів на місця за кошти фізичних та/ або юридичних осіб
31 липня -
14 серпня 18:00
2023 року
Надання рекомендації для зарахування за державним замовленням
не пізніше
26 серпня
2023 року
Виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного замовлення до 29 серпня 18:00
2023 року
Наказ на зарахування вступників за державним замовленням 31 серпня
2023 року
Виконання вимог для зарахування вступникам (контракт)

30 серпня -
6 вересня 17:00
2023 року
Наказ на зарахування вступників (контракт)
не пізніше
7 вересня
2023 року

Адреса для листування: vkfpm.kpi@lll.kpi.ua

Телефон гарячої лінії відбіркової комісії ФПМ:  (068) 153-29-36


 
 
Зараз на сайті користувачів: 8, зареєстрованих: 0, гостей: 8. Команда порталу Статистика Карта сайту
Copyright © 2006 Факультет Прикладної Математики КПІ ім. Ігоря Сікорського