Про факультет Вступ на ФПМ Навчання Деканат Інформаційний розділ
укр eng    
Пошук Довідка
 
Про факультет
Історична довідка
    Факультет прикладної математики створений у 1990 році (Рішення Ради Київського політехнічного інституту від 25 червня 1990 р., протокол № 3; наказ ректора КПІ від 18.07.1990, № 109-1)...
Детальніше...  

Спеціальності та спеціалізації на ФПМ
    Факультет готує фахівців для тих напрямків життєдіяльності суспільства, що визнані світовою науково-освітньою громадськістю як визначальні для початку постіндустріального XXI століття...
Детальніше...  

Керівні органи факультету
    Управління факультетом здійснюється на основі Положення про факультет прикладної математики...
Детальніше...  

Адміністрація факультету
    Декан, заступник декана з навчально-виховної роботи, заступник декана з навчально-методичної роботи...
Детальніше...  

Структура факультету
    До складу факультету входять три навчальні підрозділи...
Детальніше...  

Вчена рада ФПМ
    Голова Вченої ради ДИЧКА Іван Андрійович - декан факультету прикладної математики, науковий керівник кафедри програмного забезпечення комп’ютерних систем, д.т.н., професор...
Детальніше...  

Наукова діяльність
    Наукова діяльність, що проводиться на факультеті...
Детальніше...  

Міжнародна діяльність
    Факультет прикладної математики має навчально-наукові зв‘язки з такими університетами Європи...
Детальніше...  

Конференції та семінари
    Конференції та семінари, що проводяться за сприяння факультету...
Детальніше...  

Профспілка співробітників
    Профспілкова організація факультету вирішує такі задачі...
Детальніше...  

Студентське самоврядування
    Студентське самоврядування здійснюється на рівні факультету, академічних груп та студентської ради гуртожитку...
Детальніше...  

Матеріально-технічне забезпечення
    Матеріально-технічне забезпечення факультету включає...
Детальніше...  

Наші випускники
    Випускники факультету працюють в державних та недержавних установах, організаціях, підприємствах України та за її межами...
Детальніше...  

 
ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

   Факультет прикладної математики створений у 1990 році (Рішення Ради Київського політехнічного інституту від 25 червня 1990 р., протокол № 3; наказ ректора КПІ від 18.07.1990, № 109-1) шляхом його виділення з факультету інформатики та обчислювальної техніки.
Деканом новоствореного факультету був призначений академік АН УРСР І.М.Коваленко.
   У 1990 році до складу ФПМ увійшли 3 кафедри:

 • кафедра прикладної математики,
 • кафедра математичних методів системного аналізу,
 • кафедра спеціалізованих обчислювальних засобів.
На ФПМ покладалися завдання з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців зі спеціальності “Прикладна математика” в межах спеціалізацій:
 • математичне забезпечення систем автоматизації,
 • системний аналіз,
 • інформаційні технології,
 • інформаційні процеси в системах прийняття рішень,
 • математичне моделювання та процеси управління;
зі спеціальності “Обчислювальні машини, комплекси, системи та мережі" в межах спеціалізації:
 • спеціалізовані мікропроцесорні засоби;

а також з навчально-методичного забезпечення дисциплін цільової підготовки, що відповідали профілю кафедр ФПМ, за замовленнями інших факультетів.
   У створенні ФПМ та його становленні у різні роки брали участь відомі вчені, дійсні члени та члени-кореспонденти Національної академії наук України Згуровський М.З., Коваленко І.М., Самофалов К.Г., Далецький Ю.Л., професори НТУУ “КПІ” Вавілов Є.М., Молчанов О.А., Павлов О.А., Тарасенко В.П.

За час існування ФПМ у структурі ФПМ відбулись деякі зміни:

 • У 1992 році кафедру спеціалізованих обчислювальних засобів перейменовано на кафедру спеціалізованих комп’ютерних систем;
 • У 1998 році на основі кафедри математичних методів системного аналізу створено Інститут прикладного системного аналізу;
 • У 2009 році на ФПМ засновано кафедру програмного забезпечення комп’ютерних систем;
 • У 2012 році кафедру спеціалізованих комп’ютерних систем перейменовано на кафедру системного програмування і спеціалізованих комп’ютерних систем.

 

   На сьогоднішній день до складу ФПМ входять три кафедри:

 • кафедра прикладної математики (завідувач кафедри – доктор технічних наук, професор Чертов О.Р.),
 • кафедра cистемного програмування і спеціалізованих комп’ютерних систем (завідувач кафедри – доктор технічних наук, професор Романкевич В.О.).
 • кафедра програмного забезпечення комп’ютерних систем (завідувач кафедри – доктор технічних наук, професор Сулема Є.С.).

 

Декани ФПМ:
1990-1994 р.р.: КОВАЛЕНКО Ігор Миколайович, доктор фізико-математичних наук, професор, академік НАН України
1994-2005 р.р.: МОЛЧАНОВ Олександр Артемович, доктор технічних наук, професор
з 2005 р. ДИЧКА Іван Андрійович, доктор технічних наук, професор

  

 
  
 
Зараз на сайті користувачів: 30, зареєстрованих: 0, гостей: 30. Команда порталу Статистика Карта сайту
Copyright © 2006 Факультет Прикладної Математики КПІ ім. Ігоря Сікорського