Про факультет Вступ на ФПМ Навчання Деканат Інформаційний розділ
укр eng    
Пошук Довідка
 
 Новини факультету | 2012-09-26 14:58:25.0

VIII Міжнародний семінар-тренінг з прикладних задач комп’ютерної і програмної інженерії ACSE’12 на ФПМ

                                                                                                                 

    18-21 вересня  2012 року у приміщенні Науково-технічної бібліотеки ім. Денисенка НТУУ «КПІ» відбувся VIII міжнародний
семінар-тренінг з прикладних задач комп’ютерної та програмної інженерії ACSE’2012 (Applications of Computer and Software Engineering). Цей захід щорічно проводиться нашим факультетом для студентів та аспірантів, які бажають поглибити свої знання у галузі ІТ.

    Перший день роботи семінару-тренінгу розпочався з урочистого відкриття, під час якого з привітаннями виступили декан ФПМ проф. І.А.Дичка, директор освітніх програм компанії EPAM Systems О.А.Орєхов, заступник керівника департамента міжнародної співпраці НТУУ «КПІ» проф. С.М.Шукаєв, директор з розробки користувацьких інтерфейсів компанії CMK (Software MacKiev) В.М.Глоба та організатор семінару-тренінгу, заступник декана ФПМ з навчально-методичної роботи та міжнародної співпраці Є.С.Сулема.
    Основна частина семінару-тренінгу ACSE’2012 розпочалась з майстер-класу з проектування web-орієнтованих додатків, який провела Наталія Богушевська, завідувачка лабораторією бізнес-аналітики компанії EPAM Systems. Основною метою майстер-класу було надання учасникам ACSE’2012 базових знань з бізнес-аналітики та проектування web-орієнтованого програмного забезпечення. Під час майстер-класу були розглянуті такі основні питання: аналіз вимог до проекту, визначення типу проекту за певними критеріями, основні етапи написання програм, правила побудови моделей на різних рівнях проектування тощо. Майстер-клас також включав практичну частину, що дозволило краще зрозуміти викладений теоретичний матеріал.

    У другій половині першого дня роботи семінару-тренінгу ACSE’2012 відбулася лекція «Професія спеціаліста в галузі Business Intelligence: що потрібно знати та що доведеться робити», яку також провела Наталія Богушевська.
Лекція розпочалась з розгляду процесу проектування баз даних, а також OLTP, OLAP та подібних до них систем. Далі доповідач розповіла про основні програмні продукти, які можна використовувати у Business Intelligence, та навела основні вимоги до фахівців, що бажають працювати у цій галузі.

Семінари другого дня роботи семінару-тренінгу ACSE’2012 також були проведені фахівцями компанії EPAM Systems. У першій половині дня відбувся майстер-клас зі створення Інтернет-магазинів на платформі JBoss, який провів Ігор Деркач, керівник проекту компанії EPAM Systems. Лектор розповів про особливості електронної комерції та схеми взаємозв’язків між підприємствами, а також про JBoss Application Server та EJB-контейнер,
який використовується для опису бізнес логіки, що є основою для Enterprise-додатка. Учасники семінару-тренінгу також дізналися про MongoDB – документо-орієнтовану базу даних та ORM-систему Morphia.

    Далі відбулась лекція на тему «Що необхідно знати випускнику ВНЗ, який претендує на позицію розробника програмного забезпечення», яку провела Олена Сирота, завідувачка лабораторією Java-розробок компанії EPAM Systems. Основну аудиторію цієї лекції склали студенти 3-4 курсу, які вже замислюються про своє майбутнє працевлаштування. Лектор розпочала свою лекцію з розгляду сучасної методології розроблення програмного забезпечення, що використовується в провідних ІТ-компаніях світу. Олена Сирота також розповіла про основні переваги й недоліки роботи у великих і малих ІТ-компаніях, повідомила якими професійними знаннями потрібно володіти для отримання першої роботи та розглянула основні проблеми, які виникають у претендентів на посаду розробника програмного забезпечення під час співбесіди.
    По завершенню другого дня роботи семінару-тренінгу всі бажаючі взяли участь у екскурсії по Науково-технічній бібліотеці ім. Денисенка, яку провів директор бібліотеки В.Г.Дригайло.
Під час екскурсії учасники семінару-тренінгу ознайомились з портретною галереєю «Українці у світі», яка розташована у бібліотеці, та історією створення у НТУУ «КПІ» маятника Фуко.

    У третій день роботи, 20 вересня 2012 року, семінарські заняття проводили викладачі Політехнічного університету Валенсії (Королівство Іспанія) проф. Карлос Домінгес та проф. Хусейн Хасан. Під час семінару під назвою «Industrial Informatics Systems» були розглянуті основні принципи розроблення програмно-апаратного забезпечення на прикладі успішних та вже впроваджених у виробництво приладів контролю рівнів води на підприємстві та системи продажу квитків. 
Розроблений контролер студенти могли побачити наочно, адже професори привезли його з собою.  Семінар також включав практичну частину, отже учасники семінару мали можливість попрактикуватися у вирішенні практичних задач, пов’язаних із програмуванням на мові С++. До того ж заняття проводилися англійською мовою, що створило реальні умови роботи у міжнародному проекті.  

    В останній день роботи семінару-тренінгу ACSE’2012, 21 вересня 2012 року, лекції проводили фахівці з компанії CMK (Software MacKiev). Першу лекцію на тему «iSoftware: тенденції розроблення сучасних програмних продуктів для платформ Apple» провів Дмитро Третяков, керівник проекту компанії CMK (Software MacKiev). На лекції були розглянуті основні перспективи розвитку продуктів компанії Apple, особливості розроблення програмного забезпечення під платформи iOS та OSX, а також основні вимоги компанії Apple до розроблених застосунків.

    Друга лекція мала назву «Objective-C: мова програмування для iPhone, iPad та Mac», її провів Алім
Осипов, архітектор програмного забезпечення компанії CMK (Software MacKiev), який розповів про мову Objective-C, про сучасні тенденції у використанні цієї мови, а також про її переваги та недоліки. Крім того,  були розглянуті основні принципи написання програм на мові Objective-C: основні конструкції, синтаксис, керування пам’яттю тощо.

    Третя лекція мала незвичну назву «Комп’ютер мене розуміє – магія? Взаємодія з користувачем на платформах iOS та OS X». Провела цю лекцію Вікторія Глоба, директор з розробки користувацьких інтерфейсів компанії CMK (Software MacKiev). Особливістю цієї лекції була її велика наочність, оскільки учасники семінару-тренінгу мали можливість побачити велику кількість пристроїв компанії Apple у дії.
У цікавій формі Вікторія Глоба розповіла присутнім про необхідність використання анімаційних ефектів в програмних продуктах, про важливість оптимізації програмного коду, про сучасні методи введення даних та використання їх у сучасних продуктах компанії  Apple.

   У кінці кожного майстер-класу та циклу лекцій проводилось тестування учасників семінару-тренінгу.

    Завершився VIII міжнародний семінар-тренінг з прикладних задач комп’ютерної та програмної інженерії ACSE’2012 врученням найактивнішим учасникам семінару-тренінгу сертифікатів від компаній EPAM Systems і CMK (Software MacKiev) та Політехнічного університету Валенсії, а також підбиттям підсумків роботи семінару-тренінгу.
У заключному слові голова оргкомітету Є.С. Сулема повідомила учасників ACSE’2012 про цьогорічну статистку семінару-тренінгу: за 4 дні роботи відбулось 3 майстер-класи та 5 лекцій, які відвідало близько 250 студентів, аспірантів та викладачів з 14 факультетів та інститутів НТУУ «КПІ», а також з Національного авіаційного університету та Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна". Найактивнішими серед учасників семінару-тренінгу ACSE’2012 виявились студенти третього та четвертого  курсів: вони склали 41,5%  та 23,5% всіх учасників відповідно.

    Матеріали лекцій і майстер-класів та інформація про семінари-тренінги ACSE знаходяться на сайті.
    Наступний, дев’ятий семінар-тренінг ACSE’13 заплановано на 17-20 вересня 2013 року. Запрошуємо до участі!

 

 

    The 8th International Workshop-Training on Applications of Computer and Software Engineering ACSE’2012 held by FAM (Faculty of Applied Mathematics)

    On the 18-21 of September 2012 the 8th International Workshop-Training on Applications of Computer and Software Engineering ACSE’2012 was held in the University’s Scientific-Technical Library named after Denisenko. This event is annually held by our faculty for undergraduate and postgraduate students of the NTUU “KPI”, who wants to increase their knowledge in IT.

   The first day of the workshop-training started with opening ceremony. Dean of FAM prof. Ivan Dychka, Director of Educational Programs of EPAM Systems Dr. Oleksandr Oriehov, Deputy Chief of Department of International Cooperation of NTUU “KPI” prof. Sergiy Shukayev, Director for User Interfaces Development of CMK (Software MacKiev) Viktoria Globa and Head of the Organizing Committee of the workshop-training, Deputy Dean for Teaching Methodology and International Cooperation of FAM Dr. Yevgeniya Sulema greeted the participants of ACSE’2012.
    The main part of ACSE’2012 started with the training on Web-Oriented Applications’ Design held by Nataliya Bogushevska, Chief of Business-Analitics Laboratory of EPAM Systems Company.  The aim of this workshop was to provide participants of ACSE’2012 with basic knowledge on business-analitics and web-oriented software design. In the workshop the following topics were discussed: project requirements analysis, defining the project type by specified criteria, main steps during the software products creation,
rules of modeling on different design levels, et cetera. The workshop also included the practical part, which furthered better understanding of theory.

    In the second half of the first workday of ACSE’2012 the lecture “Profession of a Business Intelligence Specialist: What is Necessary to Know and What You Will Have to Do” was also given by Nataliya Bogushevska. The lecture began from review of database designing process and OLTP, OLAP and similar systems. The lecturer went on with the software that can be used in Business Intelligence and gave the basic requirements to the specialists wishing to work in this field.
    The workshops of the second day of the workshop-training ACSE’2012 were also held by EPAM Systems specialists. The training on Development of Internet-Shops on JBoss Platform was scheduled before the noon and was conducted by Igor Derkach, Team Lead of EPAM Systems. The lecturer spoke about the e-commerce features and schemes of interconnections between companies. He also told about the peculiarities of use of JBoss Application Server and EJB-container. EJB-container is used to describe business logic that is the basis of Enterprise-application. Participants of the workshop also get to know about the MongoDB, which is a document-oriented database, and Morphia ORM-system.
    After the noon Olena Syrota, Chief of the Laboratory of Java Development of EPAM Systems, presented the lecture “What Should Know a University Graduate Who Aspires to the Position of Software Developer”. The main audience of this lecture was students of 3rd and 4th courses, who have already started to think about their future employment. The lecturer started with the review of modern methodology of software development used in leading IT-companies all over the world. Olena Syrota also told about advantages and disadvantages of work in both large and small IT-companies, informed about professional knowledge that candidates should have to get their first job as well as she discussed typical mistakes of candidates in an interview for obtaining the position of software developer.

    At the end of the second day of the workshop-training the director of the Scientific-Technical Library named after Denisenko Vasyl Drygaylo conducted an excursion tour around the library for ACSE’s participants. During the excursion participants of the workshop-training viewed the portrait gallery “Ukrainians in the world” located in the library and learned the history of the creation of the Foucault’s pendulum.
    On the third workday, the 20th of September 2012, prof. Carlos Dominguez and prof. Houcine Hassan from Universitat Politécnica de Valencia (Spain) presented the seminar “Industrial Informatics Systems”. In their lectures the main principles of the development of hardware-software products were explained taking as an example successfully implemented devices for water level monitoring and ticket sales system. Students had an opportunity to see the developed controller, because professors had brought it along to the seminar. The seminar also included practical training, so participants had an opportunity to practice in solving tasks using C++ program language. This seminar was held in English that created real atmosphere of working in some international project.
    The specialists from CMK (Software MacKiev) company were the lecturers of the last day of the workshop-training ACSE 2012, on the 21st of September. The first lecturer was Dmytro Tretyakov, Team Lead of CMK Company, who spoke about “iSoftware: Development of Modern Software”. The lecture covered prospects of Apple products, peculiarities of software development for iOS and OS X platforms and main requirements of Apple Company for their software.

    The second lecturer was Alim Osipov, Software Architect of CMK (Software MacKiev), who presented the topic “Objective-C: Language of Development for iPhone, iPad and Mac”. He told about Objective-C program language, modern trends in its use, its advantages and disadvantages. Basic constructions of language, syntax, memory management and principles of writing programs were discussed in the lecture as well.
    The third lecture with unusual title “Computer understands me – Is this magic? Interaction with a user in platforms iOS and OS X” was given by the director for User Interfaces Development of CMK (Software MacKiev) Victoria Globa. This lecture differed from other lectures by its great visibility, as all the participants had an opportunity to see large number of Apple devices in action. Victoria Globa, using interesting manner of presenting the topic, told about necessity of animation effects in software products, importance of code refactoring and optimization, modern methods of data input as well as their use in the latest Apple products.

Each training ended with testing of participants’ knowledge.
     The 8th International Workshop-Training on Applications of Computer and Software Engineering ACSE’2012 was finished with granting the certificates to the most active participants of ACSE’2012 by representatives of EPAM Systems, CMK (Software MacKiev) and Universitat Politécnica de Valencia. The results of the workshop-training ACSE’2012 were summarized as well.
    The Head of the Organizing Committee Yevgeniya Sulema announced this year’s statistics: 3 workshops and 5 lectures were held for 4 days of the workshop-training, which were attended by nearly 250 students, post graduates and lecturers from 14 faculties and institutes of NTUU “KPI” as well as the National Aviation University and the Open International University of Human Development “Ukraine”. Students of the third and the fourth years of Bachelor Programs turned out to be the most active participants: their number among all the participants was 41.5% and 23.5% correspondingly.

    The materials from lectures and workshops as well as the information about workshop-trainings ACSE are available on its web-site.
    Next, the 9th, ACSE workshop-training is scheduled for 17-20 September 2013. You are welcome to participate!

 
 Новини ( 166 ... 180 )
RSS
  Початок - Назад - Вперед - Кінець
 
Зараз на сайті користувачів: 20, зареєстрованих: 0, гостей: 20. Команда порталу Статистика Карта сайту
Copyright © 2006 Факультет Прикладної Математики КПІ ім. Ігоря Сікорського