Про факультет Вступ на ФПМ Навчання Деканат Інформаційний розділ
укр eng    
Пошук Довідка
 
 Новини факультету | 2012-11-07 14:39:29.0

Міжнародний проект з академічної мобільності EUROEAST за програмою Erasmus Mundus на ФПМ

                                                                                                                               

 

 

       EUROEAST – це проект  програми Євросоюзу
Erasmus Mundus з академічних обмінів між університетами країн Європейського Союзу та країн СНД. Студенти, аспіранти та викладачі можуть на конкурсній основі отримати фінансову підтримку для навчання, стажування та дослідницької роботи в університетах-учасниках проекту, а це 20 університетів з таких країн, як Бельгія, Італія, Іспанія, Німеччина, Португалія, Польща, Фінляндія, Франція, Азербайджан, Білорусь, Вірменія, Грузія, Молдова та Україна.
       Перша робоча зустріч представників університетів-партнерів відбулася в НТУУ «КПІ» 12-13 листопада 2012 року. Координатором проекту EUROEAST є Туринський політехнічний університет (POLITO, Італія), спів-координатором – наш університет (НТУУ «КПІ», Україна). НТУУ «КПІ» в проекті EUROEAST представляють факультет лінгвістики та факультет прикладної математики. 
       Зустріч розпочалась із знайомства з напрямами освітньої та дослідницької діяльності університетів-партнерів. Свої презентації представили представники наступних університетів-партнерів: POLITO, НТУУ «КПІ», Aalto University (Гельсінкі, Фінляндія), Adam Mickiewicz University (Познань, Польща), Freie Universität (Берлін, Німеччина), Instituto Superior Tecnico (Лісабон, Португалія), Universiteit Gent (Гент, Бельгія), University of Montpellier 2 (Монтпельєр, Франція), Universidad Politecnica de Valencia (Валенсія, Іспанія), Gavar State University (Гавар, Вірменія), Baku State University (Баку, Азербайджан), Khazar University (Баку, Азербайджан), Ilia State University (Тбілісі, Грузія), Shota Rustaveli State University (Батумі, Грузія), Brest State University (Брест, Беларусь), Grodno State University Yanka Kupala (Гродно, Беларусь), State Agrarian University of Moldova
(Кишинів, Молдова), Alecu Russo Balti State University (Бєльці, Молдова), Technical University of Moldova (Кишинів, Молдова), Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича (Чернівці, Україна), а також асоційовані члени проекту: Riga Technical University (Латвія), University of Silesia in Katowice (Польща), Brest Transboundary Info Center (Беларусь), CGASPA "Reintoarcere" (Молдова), TDV Balti (Молдова), Національний технічний університет України «Харківський політехнічний інститут» (Україна), Spring of Revival (Беларусь).
       За два дні робочої зустрічі гості нашого університету мали можливість познайомитись з історією НТУУ «КПІ», відвідати Державний політехнічний музей, побачити маятник Фуко та експозиції у Науково-технічній бібліотеці ім. Г.І. Денисенка, а також погодувати білочок у парку та й просто прогулятись територією нашого кампусу. Приємно, що нашим гостям сподобалось у нашому університеті. Так, гостя з Бельгії Елізабет Марі Велле (Elisabeth Marie Velle) захоплено ділилася своїми враженнями: «У вас в університеті неймовірна атмосфера. Всі дуже доброзичливі починаючи від студентів і викладачів та закінчуючи вахтерами в корпусах. Коли я потрапила в КПІ, я відчула себе як вдома. Дуже дякую за гостинність!». Гості з Азербайджану розповіли, що багато чули про КПІ, але навіть не могли уявити наскільки він великий та яку визначну історію має.
       Під час основної частини робочої зустрічі головними питаннями для обговорення були умови конкурсу серед студентів, аспірантів та викладачів, які захочуть скористатись можливістю академічної мобільності, умови академічних обмінів та перебування в університеті-партнері, пакет документів, який потрібно подати для участі у конкурсі, тощо. Проект EUROEAST розрахований на 48 місяців, в рамках виконання проекту буде підтримуватись академічна мобільність на період від півроку до 2 років, залежно від обраного університету та потреб конкретного учасника програми академічних обмінів.
       В кінці зустрічі координаторами проекту були поставлені перед університетами-учасниками пріоритетні завдання на наступний місяць: популяризація EUROEAST серед студентів, аспірантів та викладачів, ознайомлення з умовами вступу до університетів-учасників проекту та збір заявок на навчання за кордоном в рамках проекту EUROEAST. Перший прийом заявок для участі у конкурсі планується розпочати наприкінці листопада 2012 року.
       Інформаційні матеріали проекту EUROEAST знаходяться за цими посиланнями: флаєр та постер.
       За детальною інформацією щодо програм академічних обмінів на факультеті прикладної математики просимо звертатися до заступника декана з навчально-методичної роботи та міжнародної співпраці Сулеми Є.С. (к.111-15). Окрім того, запрошуємо усіх бажаючих на презентацію проектів програми Європейського Союзу «Erasmus Mundus», яка відбудеться 20 листопада 2012 року в Залі Адміністративної Ради (6 корпус) о 16.00.

 

 
Academic Mobility International Project EUROEAST of Erasmus Mundus Programme on FAM

       EUROEAST is an international exchange project financed by the European Union programme Erasmus Mundus that
promotes academic mobility between European countries and the CIS countries. Undergraduate, Master, Doctorate students as well as academic and administrative staff can participate in academic exchanges. Selected candidates will be awarded scholarship for studying, internship and researh work in one of 20 partner universities in Belgium, Finland, France, Germany, Italy, Portugal, Poland, Spain, Azerbaijan, Armenia, Belarus, Georgia, Moldova and Ukraine.
       Kick-off meeting of representatives of involved universities took place in NTUU “KPI” on November 12-13, 2012. The EUROEAST project coordinator is Politecnico di Torino (POLITO), co-coordinator is our University (NTUU “KPI”). The NTUU “KPI” representatives in this project are Faculty of Linguistics and Faculty of Applied Mathematics (FAM).
       The meeting began with exploring educational and research areas of activity of partner universities. The presentations were provided by the following partner universities: POLITO (Turin, Italy), NTUU “KPI” (Kyiv, Ukraine), Aalto University (Helsinki, Finland), Adam Mickiewicz University (Poznan, Poland), Freie Universität (Berlin, Germany), Instituto Superior Tecnico (Lisbon, Portugal), Universiteit Gent (Gent, Belgium), University of Montpellier 2 (Montpellier, France), Universidad Politecnica de Valencia (Valencia, Spain), Gavar State University (Gavar, Armenia), Baku State University (Baku, Azerbaijan), Khazar University (Baku, Azerbaijan), Ilia State University (Tbilisi, Georgia), Shota Rustaveli State University (Batumi, Georgia), Brest State University (Brest, Belarus), Grodno State University named after Yanka Kupala (Grodno, Belarus), State Agrarian University of Moldova (Chisinau, Moldova), Alecu Russo Balti State University (Balti, Moldova), Technical University of Moldova (Chishinau, Moldova), Chernivtsi National Technical University named after Uriy Fedkovich (Chernivtsi, Ukraine), and also associated members of the project: Riga Technical University (Latvia), University of Silesia in Katowice (Poland), Brest Transboundary Info Center (Belarus), CGASPA "Reintoarcere" (Moldova), TDV Balti (Moldova), National Technical University of Ukraine “Kharkiv Politechnical Institute” (Ukraine), Spring of Revival (Belarus).
      
During two-day-meeting guests of our university had an opportunity to get acquainted with history of NTUU “KPI”, to visit State Politechnical Museum, to watch Foucault’s Pendulum and exposition of Scientific-Technical Library named after G.I.Denisenko. Moreover, they could feed the squirrels in KPI park as well as just walk through the territory of our campus. It’s pleasant to admit that our guests enjoyed staying at our university. Thus, the guest from Belgium Elisabeth Marie Velle enthusiastically shared her impressions with the hosts: “You have incredibly good atmosphere! Everyone is so friendly, from students and professors to janitors in buildings. When I got to KPI, I felt myself as at home. Thank you very much for your hospitality!” The Azerbaijanis told that they heard a lot about the KPI, but could not imagine how big it is and what remarkable history it has.
       In the main part of the kick-off meeting the most essential issues to discuss were selection criteria for contest of both students and academic staff who would like to participate in academic exchanges within the project, conditions of academic exchanges and stay in partner universities, documents to apply for the grant and so on. The EUROEAST project runs for 48 months. Depending on the selected university and needs of a particular participant the duration of the academic mobility programme will be from 6 month to 2 years.
       At the end of the meeting the project coordinators formulated a set of prioritized tasks for the next month: promoting EUROEAST among potential participants, informing about the condition of entry to target universities and collecting applications for academic mobility within the EUROEAST project. The beginning of the admission procedure is scheduled for the end of November 2012.
       Brief information on the EUROEAST project is available here: flyer and poster.
       For more information about academic exchange projects on the Faculty of Applied Mathematics please contact the Deputy Dean for Teaching Methodology and International Cooperation Dr. Yevgeniya Sulema (room 111-15). Additionally, we invite everyone to presentation of projects of European Union programme “Erasmus Mundus”, which will take place on the 20th of November, 2012 in the Administrative Council Hall (6th building) at 16:00 pm.
 
 Новини ( 166 ... 180 )
RSS
  Початок - Назад - Вперед - Кінець
 
Зараз на сайті користувачів: 72, зареєстрованих: 0, гостей: 72. Команда порталу Статистика Карта сайту
Copyright © 2006 Факультет Прикладної Математики КПІ ім. Ігоря Сікорського